Rode wouw

Rode wouwen zijn de grootste wouwen. Ze worden tot 66 centimeter lang en wegen ongeveer 1,2 kilo. Ze zijn behendige vliegers met tijdens het vliegen een opvallend hoekig voorkomen en zwarte punten en binnenste witte veren die de lengte van de vleugels benadrukken

Ze hebben ook lange, uitzonderlijk gevorkte staarten met een lichte roestrode kleur. Ze vliegen met hun vleugels enigszins gebogen en gebruiken hun staart als roer door het constant te hellen in hun zoektocht naar eten. Ze eten voornamelijk kleine zoogdieren, kadavers en jonge vogels.
Rode wouwen kwamen in Europese steden en dorpen veel voor als aaseters, maar door verbeterde afvalverwerking komen ze tegenwoordig minder voor in stedelijke gebieden en leven ze nu voornamelijk bij open bosland en landbouwgrond. Ze leven in Europa, West-Azië. en Noord-Afrika. Hun aantallen zijn de laatste jaren afgenomen en ze zijn een bedreigde diersoort, hoewel in Groot-Brittannië hun aantallen zijn toegenomen door een succesvolle herintroductiecampagne.

links:
Wiki

Fotoalbum: